header banner
Default

Det store flertal af danskerne er for at forbyde afbrænding af koraner


51 procent støtter et forbud - 39 procent er imod et forbud - måling kommer samtidig med at terrororganisationen al-Qaeda truer Danmark og Sverige

Et flertal af danskerne - 51 procent - støtter et forbud mod afbrænding af Koranen. Mens kun 39 procent er helt eller overvejende enig i, at Danmark ikke skal forbyde afbrænding af hellige skrifter som Koranen, Toraen og Bibelen.

Det viser en ny måling, som Megafon har foretaget for TV 2 og Politiken.

Støtter både ytringsfrihed og afbrændingsforbud 

Ifølge Megafon er 84 procent af befolkningen helt eller overvejende enig i, at det er vigtigt at leve i et samfund med ytringsfrihed til alle, også dem med “ubehagelige og ekstreme synspunkter”. Alligevel støtter 51 procent altså et forbud mod afbrænding af hellige skrifter.

SVM-regeringen meldte for nylig ud, at man ønsker at lovgive mod afbrænding af hellige skrifter. Meldingen kom i kølvandet på, at en stribe koranafbrændinger i både Danmark og Sverige har vakt stor opsigt og vrede i den muslimske verden.

Målingen viser, at regeringen er i synk med et flertal af borgerne - også selv om en række partier kritiserer regeringen voldsomt for at ville indskrænke ytringsfriheden.

Øget trusselbillede

De voldsomme demonstrationer og udtalt vrede vendt mod Danmark og Sverige i den muslimske verden på grund af koranafbrændingerne har øget trusselsbilledet mod Danmark.

Det vurderer PET. På den baggrund har regeringen øget grænsekontrollen mellem Danmark og Tyskland og mellem Sverige og Danmark.

Derfor er der behov for at have en skærpet grænsekontrol ved alle Danmarks indre grænser en uge mere

“Det er PET’s vurdering, at trusselsbilledet mod Danmark i lyset af de mange episoder, der har været med både forhånelse af fremmedstater og afbrænding af koraner, skaber en alvorlig trusselssituation. Derfor er der behov for at have en skærpet grænsekontrol ved alle Danmarks indre grænser en uge mere, end der først var lagt op til,” udtalte justitsminister Peter Hummelgaard (S) til Ritzau ifølge Politiken i sidste uge.

Al-Qaeda opfordrer til angreb på Danmark

Mandag aften bekræftede Politiets Efterretningstjeneste over for TV 2, at den militante islamistiske terrororganisation al-Qaeda igennem sin mediekanal, al-Sahab, opfordrer til angreb på Sverige og Danmark.

Peter Hummelgaard ser en klar sammenhæng mellem koranafbrændingerne til truslen fra al-Qaeda.

Truslerne fra al-Qaeda har sat gang i et arbejde i Udenrigsministeriet for at øge sikkerheden:

"Det får os til at gøre to ting. For det første at passe på vores ambassader og understrege overfor værtslandene, at de også er forpligtet til det. Og så i øvrigt at prøve at minimere risikoen. Det er baggrunden for, at vi for efterhånden længe siden sagde, at vi har en intention om at komme med et tilspidset juridisk indgreb, der gør, at den her systematiske fornærmelse af muslimer globalt kan stoppe," siger udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) til Ritzau ifølge DR.

Opdateret kl. 18.30

Læs også Pio-analysen ‘Forbud mod koranafbrændinger kan sagtens være en vindersag for regeringen’

Sources


Article information

Author: Jonathan Beck

Last Updated: 1698312361

Views: 932

Rating: 4.3 / 5 (74 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonathan Beck

Birthday: 1946-01-04

Address: Unit 6666 Box 2247, DPO AP 06302

Phone: +4468317071205128

Job: Geologist

Hobby: Tennis, Beekeeping, Card Collecting, Surfing, Hiking, Mountain Climbing, Snowboarding

Introduction: My name is Jonathan Beck, I am a brilliant, unwavering, skilled, unreserved, cherished, resolved, rich person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.