header banner
Default

De tien machtigste Vikingen ooit


De daden van de Vikingen zijn uitgebreid beschreven in saga’s en andere bronnen.

Sommige Vikingen brachten vrede, andere staan bekend om hun oorlogszuchtige gedrag. Daarnaast zijn er Vikingen die onze horizon en onze kennis van de wereld hebben vergroot.

Hieronder hebben we de 10 machtigste Vikingen uit de geschiedenis geselecteerd. Voor allemaal geldt dat we hun nalatenschap ruim 1000 jaar later nog steeds kennen.

10. Harald Blauwtand

Reliëf van doop van Harald Blauwtand

Harald Blauwtand kerstende zijn volk nadat hij was bekeerd door de missionaris Poppo. Dit reliëf, dat is gevonden in de Tamdrup Kirke in Denemarken, verbeeldt de doop van Harald Blauwtand.

© Anagoria

Geboren: onbekend
Overleden: 985-987

De Vikingkoning Harald Blauwtand is vooral bekend als degene die het christendom invoerde in Denemarken en Noorwegen.

Daarnaast bouwde hij vier grote ringburchten (vestingwerken) in Denemarken.

Trelleborg bevindt zich in Seeland en Nonnebakken op Funen. De andere twee ringburchten vind je in Fyrkat en Aggersborg in Jutland.

In 965 richtte Harald Blauwtand een runensteen op in Jelling, naast die van zijn vader Gorm de Oude. Op de steen noemt Blauwtand zijn ouders en beschrijft hij zijn eigen daden.

Harald Blauwtand moest uiteindelijk zijn rijk ontvluchten nadat hij zijn zoon Sven Gaffelbaard de oorlog had verklaard.

9. Gorm de Oude

Schilderij van de Vikingkoning Gorm de Oude en zijn vrouw Thyra

De eerste Deense koning was Gorm de Oude. Hij richtte een runensteen op in Jelling ter nagedachtenis aan zijn vrouw Thyra.

© The Picture Art Collection/Imageselect

Geboren: ca. 910
Overleden: ca. 958

Gorm de Oude heeft de eer de eerste koning van Denemarken te zijn. Zijn runensteen in Jelling is de eerste schriftelijke bron waarin Denemarken wordt genoemd.

Volgens sommige historici onderwierp Gorm niet heel Denemarken, maar alleen Jutland.

Hoe dan ook was hij een belangrijke figuur in de Deense geschiedenis. Daarom verdient hij een plek op de lijst van bekendste, machtigste Vikingen in de geschiedenis.

8. Harald Schoonhaar

Schilderij van de Viking Harald Schoonhaar als koning

Harald Schoonhaar staat bekend als de Viking die Noorwegen verenigde.

© Flateyjarbók/The Árni Magnússon Institute

Geboren: 850
Overleden: ca. 932

De grote Vikingkoning Harald Schoonhaar verenigde Noorwegen en wordt gezien als de stichter van het land. Maar toen hij aan de macht kwam, emigreerden meerdere hoofdmannen uit onvrede met hun families naar IJsland.

In de loop der tijd werd Harald Schoonhaar een nationaal symbool van Noorwegen, vooral toen het land zich wilde losmaken van Zweden. Dat lukte uiteindelijk in 1905.

De historische bronnen zijn het over allerlei zaken rond Harald Schoonhaar oneens, zoals met wie hij getrouwd was, hoeveel kinderen hij had, hoe die kinderen heetten en hoeveel van Noorwegen hij in feite onderwierp.

Wel zijn ze het erover eens dat Harald Schoonhaar een machtige Viking was.

7. Erik de Rode

Erik de Rode is een bekende Viking, die Groenland ontdekte

De Viking Erik de Rode ontdekte Groenland en was de vader van Leif de Gelukkige. Erik de Rode is nog steeds bekend om zijn daden.

Geboren: 950
Overleden: 1003

De Noorse Viking Erik Thorvaldsson of Erik de Rode ontdekte Groenland in 982 en werd daar later koning.

Erik de Rode zou Groenland echter niet hebben ontdekt als hij niet wegens moord was verbannen uit IJsland, waar hij woonde.

Na een paar jaar als balling te hebben geleefd, keerde hij terug en haalde hij andere Vikingen over om met hem naar Groenland te gaan, waar ze de eerste kolonie stichtten.

Erik de Rode is ‘slechts’ zevende op onze lijst van machtigste Vikingen. Hij had nog meer naam kunnen maken als hij met zijn zoon Leif de Gelukkige naar Amerika was gegaan.

Het was namelijk wel de bedoeling dat Erik de Rode mee zou gaan. Volgens historische bronnen viel Erik op weg naar het schip van zijn paard, wat hij als een teken zag dat hij niet op reis moest gaan.

Daarom bleef Erik de Rode thuis. Niet lang daarna stierf hij, terwijl Leif de Gelukkige Amerika bereikte.

6. Björn Járnsida

Schilderij van de Viking Björn Járnsida op een van zijn veroveringstochten

Björn Járnsida, ook wel Bjorn Ironside genoemd, maakte veel veroveringstochten, onder andere op de Middellandse Zee.

Geboren: onbekend
Overleden: 1134

Als je de serie Vikings van HBO Nordic hebt gezien, ken je de naam Björn Járnsida al. We willen er echter op wijzen dat de serie zijn daden wel enigszins aandikt.

Toch lijdt het geen twijfel dat Björn Járnsida in zijn tijd een machtige Viking was. Dat weten we uit meerdere historische bronnen.

Een daarvan is Gesta Danorum van de Deense geschiedschrijver Saxo Grammaticus, waarin staat dat Björn Járnsida koning van Zweden was.

Ook bevoer Björn Járnsida als een van de eerste Vikingen de Middellandse Zee. Maar niet al zijn plundertochten slaagden.

Zo veroverde hij per ongeluk de Italiaanse stad Luni in de veronderstelling dat dit het machtige Rome was.

5. Sven Gaffelbaard

Schilderij van Sven Gaffelbaard, die zijn vader Harald Blauwtand opvolgde als koning van Denemarken.

De Deense Vikingkoning Sven Gaffelbaard veroverde tijdens zijn regering Engeland. Hij beleefde er zelf echter weinig plezier aan, want hij stierf kort daarna.

Geboren: ca. 960
Overleden: 1014

De Deense Viking Sven Gaffelbaard was een zoon van Harald Blauwtand. De twee kregen ruzie en kwamen tegenover elkaar te staan in een bloedige burgeroorlog.

Sven Gaffelbaard versloeg zijn vader en werd daarmee koning van Denemarken.

Zoals dat met Vikingen gaat, had Sven Gaffelbaard nog niet genoeg van het veroveren. Hij slaagde erin grote delen van Engeland te onderwerpen.

In februari 1014 stierf Sven Gaffelbaard plotseling. Historici denken dat hij werd vergiftigd.

4. Ragnar Lodbrok

Schilderij van de Viking Ragnar Lodbrok

De naam Ragnar Lodbrok kreeg algemene bekendheid nadat Travis Fimmel hem een gezicht gaf in de serie Vikings. Maar eigenlijk weten we niet zo veel over de Viking Ragnar Lodbrok.

Geboren: onbekend, 9e eeuw
Overleden: onbekend, 9e eeuw

Regnar of Ragnar Lodbrok of Lothbrok. Lieve kinderen hebben vele namen.

Maar hoe de naam Ragnar ook gespeld wordt en of er nu Lodbrok of Lothbrok staat, het gaat allemaal over dezelfde historische persoon.

Het probleem met Ragnar Lodbrok is dat alles wat we over hem weten afkomstig is uit (semi)fictieve werken, zoals Gesta Danorum en de Saga van Ragnar Lodbrok.

Het is daarom moeilijk om precies te achterhalen wanneer Ragnar Lodbrok regeerde en wat hij gedaan heeft.

Uit de bronnen weten we wel dat hij leefde als een echte Viking. Zo teisterde Ragnar Lodbrok de Franse en Engelse kust.

In 845 voer Ragnar Lodbrok met zo’n 5000 mannen naar Parijs, waar hij de Franken dwong om een groot geldbedrag te betalen. Dit tribuut zou 700 pond zilver of goud hebben bedragen.

Volgens de saga’s stierf Ragnar Lodbrok in Engeland, om precies te zijn in de slangenkuil van koning Ælla. Daarop zwoeren zijn zonen wraak op de Engelsen.

3. Leif de Gelukkige

Schilderij van de ontdekking van Amerika door Leif de Gelukkige

Leif de Gelukkige was een zoon van Erik de Rode. HIj ontdekte rond 1000 n.Chr. Amerika.

© Christian Krogh/Nasjonalgalleriet

Geboren: 970
Overleden: 1020

De Noorse Viking Leif de Gelukkige staat met name bekend als de eerste Europeaan die voet zette op het Noord-Amerikaanse continent.

Leif de Gelukkige voer rond 1000 n.Chr. van Groenland naar Amerika – zo’n 500 jaar vóór Christoffel Columbus.

Volgens sommige historici bereikte de IJslander Bjarni Herjólfsson Amerika circa 15 jaar eerder dan Leif. De meningen zijn dus een beetje verdeeld over de vraag in hoeverre Leif de Gelukkige zijn reputatie verdient.

Vast staat echter dat Leif de Gelukkige Amerika bereikte en dat zijn expeditie slaagde.

2. Rollo

Beeld van de Viking Rollo in Normandië

Rollo wordt herinnerd als de eerste hertog van Normandië. Hier zie je hem als een van de beelden in een monument ter ere van Willem de Veroveraar.

© Pradigue

Geboren: 846
Overleden: ca. 932

De Viking Rollo is met recht een van de machtigste Vikingen in de geschiedenis. Deze Vikinghoofdman werd in het Frankische Rijk zo gevreesd dat zijn vijanden hem Normandië gaven.

Rollo staat daarom bekend als de eerste heerser van Normandië.

Het gebied was echter niet gratis. In ruil voor Normandië moest Rollo trouw zweren aan de Franken en zich laten dopen.

Ook moest hij de monding van de rivier de Seine verdedigen tegen Vikingen.

Rollo keerde zich dus tegen zijn Vikingbroeders om over Normandië te kunnen heersen.

1. Knoet de Grote

Schilderij van Knoet de Grote, koning van Denemarken, Noorwegen en Engeland

Knoet de Grote wist grote gebieden te veroveren en te behouden. Op het schilderij vraagt hij zijn lijfwacht om vergeving nadat hij regels had gebroken die hij zelf voor hen had ingesteld.

© Louis Moe/Dansk Skolemuseum

Geboren: 995
Overleden: 1035

Knoet de Grote is zo’n grote naam dat hij onbetwist de machtigste Viking in de geschiedenis is.

Hoewel hij niet de oudste zoon was van Sven Gaffelbaard, slaagde hij erin een enorm rijk te verenigen. Knoet de Grote werd gekroond tot koning van Denemarken, Noorwegen en Engeland.

Knoet was zo machtig dat de kerk er niets van durfde te zeggen dat hij twee vrouwen had: een in Scandinavië en een in Engeland. Daarnaast versterkte hij de handel in zijn grote rijk door de munt te hervormen.

Maar zonder de hulp van zijn broer Harald II was Knoets Vikingimperium waarschijnlijk nooit van de grond gekomen.

Knoets zonen overleefden hun vader niet lang, waardoor zijn machtige rijk snel uiteenviel.

Foto van een Vikinghelm met hoorns en een bijl
© Shutterstock

Over de Vikingen gaan allerlei verhalen, maar de meeste daarvan zijn een tikje overdreven.

Sources


Article information

Author: James Bennett

Last Updated: 1703443562

Views: 946

Rating: 4.6 / 5 (68 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: James Bennett

Birthday: 1989-06-16

Address: 16947 Meyer Mews, Dawnview, MI 51114

Phone: +3606980965862652

Job: Zoologist

Hobby: Tennis, Calligraphy, Gardening, Kite Flying, Embroidery, Meditation, Golf

Introduction: My name is James Bennett, I am a Colorful, Gifted, unyielding, ingenious, Adventurous, valuable, priceless person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.